تبلیغات
عاشقونه - خیلــــی


عاشقونه

پنداشتی گذشته مرد؟ان بوسه ها چون دانه های الماس درگوشواره ازیادم اویزان است.....

خیلــــی وقت است کـــــــه “بی تــــــابم” . . .
دلـــــــم تــــــــاب میخواهد . . .!
و یک هــــُــلِ محــــکم . . .,
کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین . ., هر چـــــه در خودش تلنبار کرده رانوشته شده در دوشنبه 6 خرداد 1392 ساعت 03:24 ب.ظ توسط سحر نظرات | |


:قالبساز: :بهاربیست: