تبلیغات
عاشقونه - ازعشق


عاشقونه

پنداشتی گذشته مرد؟ان بوسه ها چون دانه های الماس درگوشواره ازیادم اویزان است.....

من ازعشق گفتم تومدل ماشینم راپرسیدی.
من ازمحبت گفتم تومحل زندگیم روپرسیدی .
من ازدوست داشتن گفتم تووضعیت حساب بانکیم راجویا شدی.
من ازارزشها گفتم ارزش هایی ک قیمت ندارند اما تو...
توقیمت ارزشهارا بااهن وکاغذ برابر کردی


نوشته شده در شنبه 15 تیر 1392 ساعت 10:56 ق.ظ توسط سحر نظرات | |


:قالبساز: :بهاربیست: